Scandic Triangeln Konferens, Malmö, 10 oktober 2023:

MALMÖ-HJÄRTAN

Hur kan vi förbättra samarbetet kring hjärtinfarktpatienten i Malmö?

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Plats

Scandic Triangeln, Malmö

Datum

10 oktober, 2023

Tid

12:30 - 16:30

Hur hjälper vi våra hjärtinfarktpatienter - på kort och lång sikt?

Patienter som fått hjärtinfarkt och överlevt har räddats av en akutsjukvård i världsklass. De har genomgått en livsomvälvande händelse och fått en andra chans.

Hur väl förvaltar patienten sin andra chans – och hur kan vi i primär- och slutenvården tillsammans samarbeta för att optimera omhändertagandet av våra hjärtinfarktpatienter här i Malmö?

Ta möjligheten att delta på denna interaktiva utbildningseftermiddag, arrangerad av Amgen och Novo Nordisk i samarbete. Syftet med utbildningen är ett ge en kunskapsuppdatering av det senaste inom sekundärprevention och diabetes. Vi diskuterar även samarbetet mellan hjärtmottagning och primärvård lokalt i Malmö.

Amgen och Novo Nordisk bjuder in till detta utbildningsmöte, där det vetenskapliga programmet är framtaget i samarbete med Hjärtmottagningen på SUS i Malmö.

Datum:

Tid:

Plats:

Tisdagen 10 oktober 2023

12:30 – 16:30

Scandic Triangeln Konferens, Malmö

Registrering (sker per enskild person):
  • Amgen och Novo Nordisk vill fortsätta dela viktig information med dig i framtiden via e-post

Novo Nordisk A/S
Carlsgatan 3,
211 20 Malmö
+ 46 40 38 39 00

Amgen AB
Gustav III:s Boulevard 54
169 27 Solna
+ 46 8 695 11 00

SWE-145-0823-80001 augusti 2023